Realizacja zaleceń RODO

Drogi Kliencie,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie oochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) S4 uprzejmie informuje, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa (dalej My).
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym możesz skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@fitnessclubs4.pl
3) Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

- przygotowanie umowy między Tobą a Nami;
- zrealizowanie podpisanej z Tobą umowy;
- umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty;
- rozliczenie Twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi;
- umożliwienie Ci rezerwacji miejsca na zajęcia.

4) Dane które przetwarzamy to:

- w związku z karnetami (Open 1 miesiąc, Open 1 miesiąc Student/ Uczeń, Open 1 miesiąc Senior, Open 12 miesięcy): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
- w związku z umowami (Open, Open Student/ Uczeń, Open Senior) : imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu;
- w związku z kartami partnerów zewnętrznych (Multisport, FitProfit, BeActive), jeżeli korzystasz ze Strefy Klienta: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
- w związku z wejściem jednorazowym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W celu uproszczenia procedury wejścia do klubu, związanego z identyfikacją Klienta, nieobowiązkowo, będziemy pobierać Twoje zdjęcie. Nie wyrażając zgody na jego pobranie jednocześnie zobowiązujesz się do okazywania dokumentu tożsamości podczas każdego wejścia na teren klubu S4.
We wszystkich wymienionych przypadkach będziemy nadal przetwarzać nr-y PESEL oraz zdjęcia, które zostały do tej pory zgromadzone w naszej Bazie Danych Klientów - zgodnie z udzielonymi
zgodami.
5) Do Twoich danych mogą mieć dostęp firmy, które pomagają nam zrealizować dla Ciebie naszą ofertę, a także firmy obsługujące nasze systemy informatyczne.
6) Podajesz dane dobrowolnie, jednak ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty.
7) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
8) Masz prawo do przenoszenia Swoich danych.
9) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

Kl500uby sieci S4 Fitness

Wybierz swój klub